tahsil
علم مانند اقیانوس است هرچه بیشتر به عمق آن بروی بیشتر در آن غرق میشوی

تمرین فارسی  کلاس چهارم دبستان شاهد شهید مختاری                         بهمن  92

نام ونام خانوادگی..............................................................                                 

 


1-مترادف کلمات زیرراازدرس هایی که شماره ی آن ها در کنار کلمه درج شده،پیداکن

مهربانی وخوبی1=

 

فریادکشید1=

تلاش برای یافتن1=

پرتلاش2=

 

علاقه ی زیاد2=

انتخاب شدم2=

نو آوری2=

 

به طورخلاصه2=

پر 2 =

رای وعقیده 4=

 

طرف مقابل درمبارزه 5=

شتاب5=

غیر ممکن7=

 

ناآشنا 8=

اغتشاش وبی نظمی8=

 

2-مخاتف کلمات زیررا از درس های مشخص شده پیداکن

آرام شد1=

 

سیراب 1=

سکوت 1 =

آغاز 2=

 

فراموش کردم 2=

ناراضی 2 =

آشتی 3=

 

راحت 3 =

شباهت 3 =

فرعی 4 =

بازنده 5 =

صبر 6 =

 

خنک 6=

 

گشاد 7=

ممکن 7=

 

3-مفرد کلمات زیررا بنویس

اعضا=

 

اطفال=

افکار=

اعمال=

 

فقرا=

اشیا=

 

4-چهار کلمه ی بامعنی با پسوند «ناکـ » وچهار کلمه با پسوند «مند» بنویس

 

............ناک        

...............ناک

..............ناک

..............ناک

................مند

 

.................مند

...............مند

..............مند

5-جملات زیر رابه زمان حال برگردان

با دوستم صحبت می کردم.

 

مادرم می خواهد غذا بپزد.

 

خواهرم از من سوال پرسید.

 

 

6-این دو جمله چه تفاوتی باهم دارند توضیح دهید.

الف)  حسن بهترین دانش آموز کلاس است.       ب)حسن جزو بهترین دانش آموزان کلاس است.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

7-جمله های زیر کنایه از چیست؟

الف)ازکار شانه خالی کردن کنایه از ..............................................................................................

ب)در جیبش تار عنکبوت بسته کنایه از ............................................................................................

ج)در خونه اش به روی همه باز است کنایه از ....................................................................................

د) لحافش آسمونه کنایه از...........................................................................................................

 

8-برای هر کدام از واژه های زیر سه هم خانواده پیدا کن

قصد،...............،...................،.....................

 

جمع ،...............،.....................،....................

علم،................،...................،........................

 

عمل،.................،......................،...................

نظر،.................،..................،.......................

 

تعارف ،..............،......................،...................

9-جزء دوم کلمات زیررا مانند مثال بنویسید: قند وپند

زد و ..............            دید و ................        گفت و ...................        جست و .............

_____________________________________________________________________پیام :آنکه خدا را دارد،چه ندارد؟وآن که خدا راندارد،چه دارد؟                     خداوندمهربان یارتان باد

باز خورد معلم ....................................ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفتم بهمن 1392 توسط حسین حدیدی

 

بخش 2

 غذاسازان بزرگ

 

گیاهان می توانند با استفاده از موادی که از زمین و هوا می گیرند، غذا بسازند. قسمتی از غذاهایی که می خورید از گیاه و قسمت دیگر از جانور به دست می آید، جانواران از گیاهان تغذیه می کنند و اگر گیاه نباشد زندگی انسانها و جانوران از بین می رود.

آنچه برای غذاسازی لازم است:

 

سبزینه یا کلروفیل:

 ماده ای سبز رنگ است که در برگ وجود دارد و گیاهان با کمک این ماده در برگ های خود غذا می سازند.

 

دی اکسید کربن:

گازی است که برای غذاسازی لازم است. مواد سوختنی هنگام سوختن، گاز دی اکسید کربن تولید می کنند. ما نیز مقداری از این گاز را با هوای داخل شش ها به بیرون می فرستیم. دی اکسید کردن گازی است که از سوختن مواد مختلف ایجاد می شود و در هوا وجود دارد و از راه سوراخ های کوچکی که در برگ گیاه است به نام روزنه وارد گیاه می شود.

 

آب:

 آب به وسیله ریشه از زمین گرفته می شود. خاک با آب نمناک می شود و ریشه گیاه به وسیله تارهای باریکی که دار د آب را جذب می کند و به برگ می رساند.

خاک: گیاهان سبز مواد معدنی را که در خاک وجود دارد و در آب حل می شوند از ریشه می گیرند و همراه آب به برگ های خود می رسانند. آهن یکی از مواد معدنی است که مقدار آن در گیاه ذرت و بدن انسان به نسبت مساوی وجود دارد ولی در خاک بیشتر است و موجب رشد گیاه می شود.

 

نور خورشید:

 نور خورشید برای غذاسازی گیاه لازم است. گیاهان در تاریگی نمی توانند رشد کنند.

سفر آب از ریشه تا برگ: در ساقه و برگ، لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب از راه آنها از ریشه به برگ می رسد. به این لوله ها آوند می گویند. بعضی  از آوندها غذایی را که در برگ ساخته شده است، به داخل میوه یا ریشه انتقال می دهند تا در آنجا ذخیره شود.

سوالات در ادامهادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 توسط حسین حدیدی

منظومه به مجموعه ای از اجرام سنگین و سیاراتی گفته میشود که همگی به دور یک ستاره در حال گردشند. ما با منظومه شمسی به خوبی آشناییم. منظومه ای مشتمل از زمین و هفت سیاره اصلی و خورشید. علاوه بر سیارات اجرام کوچک فراوانی در منظومه شمسی گرد خورشید در حرکتند از جمله کوتوله ها، سنگ های آسمانی و ستاره های دنباله دارو همینطور ابرهای نازکی از گازها و غبار که به آنها ابرهای میان سیاره گفته می شود. بیش تر از 100 قمر طبیعی نیز در این منظومه در چرخشند.

به جز خورشید، زمین و ماه اجرام بسیار دیگری نیز وجود دارند که با چشم غیر مسلح قابل رصدند از جمله سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل همینطور شهاب سنگ ها و ستارگان دنباله داری که به طور موقت قابل مشاهده اند.
اجرام بسیار زیاد دیگری نیز توسط تلسکوپ ها در منظومه شمسی رصد شده اند

بقیه رو تو ادامه مطلب بخونبنادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم دی 1390 توسط حسین حدیدی

این گازها از مخلوط شدن گازهای گوناگون مانند CO2 ، He ، H2S ، N2 با هیدروکربنها تشکیل می‌شوند. هیدروکربنها معمولا ازنوع متان و دیگر پارافین‌های ردیف پایین هستند. فشار و دما ، ترکیبات گاز در فازهای مختلف را معین می‌سازد. درنتیجه کاهش فشار ، اکثر هیدروکربنهای ردیف بالا تغییرحالت می‌دهند، یعنی گازهای مرطوب درست می‌شوند. درصورتی که تمام گازهای خشک تقریبا از متان درست می‌شوند.

گازهای مرطوب شامل متان و مقدار قابل توجهی از آلکان‌ها با تعداد کربن بالا هستند.

هیدروکربنهای گازی متعلق به سری نفتهای پارافینی
گازهای خشک (Dry Gases)
این گازها حاوی مقدارزیادی متان می‌باشند (64 الی 96 درصد) و این گازها به سختی تبدیل به مایع می‌شوند. در کان‌سارهای زغال سنگ و مناطق مردابی نیز گازهای خشک بوفور یافت می‌شوند که قسمت عمده آنها از متان بوجود آمده است. گاز متان در حرارت و فشار موجود در منابع زیرزمینی قابل تراکم نیست. بنابراین همیشه بصورت گاز در کان‌سارها وجود دارد و فقط در نتیجه فشارهای زیاد می‌تواند در نفت حل شود.

گازهای مرطوب (Wet Gases)
این گازها تقریبا به سهولت می‌توانند به مایع تبدیل شوند و دارای مقدار زیادی از پارافین‌های ردیف بالا مانند اتان ، پروپان ، هگزان و هپتان می‌باشند. این گازها را می‌توان تحت فشار و حرارت زیاد به مایع تبدیل کرد. لذا نسبت به شرایطی که در کانسار حاکم است، این گازها به شکل فاز مایع یا فاز بخار در آنجا وجود دارند.لایه‌های مخازن نفت و گاز


گازهای طبیعی در کانسارهای نفت
بنابر آنچه گذشت، گازهای طبیعی ممکن است همراه با نفت و یا به صورت مجزا تشکیل کانسار دهند که هر دو نوع آن ، از نظر اقتصادی خیلی با ارزش می‌باشد. در کانسارهای نفت ، امکان دارد که گازهای طبیعی به حالتهای مختلف دیده شوند. غالبا این گازها قسمت فوقانی منابع را اشغال کرده ، چون وزن مخصوص کمتری دارند، در نتیجه یا بر روی نفت و یا بر روی آب قرار دارند. ولی بعضی اوقات در کانسارهای نفت حاوی گاز ، درصد قابل ملاحظه‌ای از گازها به صورت محلول قرار می‌گیرد که نسبت آن وابسته به اختصاصات فیزیکی نفت و گاز و همچنین حرارت و فشار منبع یا مخزن است.

گاهی ممکن است دریک مخزن ، درصد قابل ملاحظه‌ای از گازهای طبیعی محلول در آب باشند. در اعماق بیش از دو هزار متری نیز ، تحت شرایط فشار و حرارت زیاد ، گازهای مخلوط در نفت از نظر فیزیکی غیر قابل تشخیص می‌باشند.

گازهای ترش و شیرین
گازهایی که دارای CO2 و گوگرد هستند، به نام گازهای ترش و گازهای دارای گوگرد کمتر را گازهای شیرین گویند.

کانسارهای گازهای طبیعی
گازهای طبیعی زیرزمینی یا به تنهایی و یا به همراه نفت تشکیل کانسار می‌دهند. درصورت همراه بودن با نفت گازها در داخل نفت حل می‌شوند و درصورت رسیدن به درجه اشباع ، تجزیه شده ، در قسمت‌های بالای افق‌های نفتی به شکل گنبدهای گازی قرار می‌گیرند.

مهار گازهای طبیعی
اگرچه هنگام استخراج نفت ، سعی می‌شود برای نگهداری انرژی کانسار از استخراج آن جلوگیری شود، باز این گاز حل شده در نفت در هنگام استخراج به همراه آن خارج می‌شوند. درسالهای گذشته این گازها را آتش می‌زدند. ولی امروزه از آنها به عنوان مواد خام شیمیایی و ماده سوختنی با ارزش استفاده می‌کنند.

ترکیب گازهای طبیعی
دربعضی جاها ، گازهای زیرزمینی دارای نیتروژن بیشتر (کانزاس) یا CO2 بیشتر (مجارستان ، کلرادو) درخود هستند. بخشی از CO2 ، از محصولات تشکیلات نفتی و بخشی نیز با منشاء آتشفشانی بوجود می‌آید. مقدار جزئی هیدروژن نیز در اکثر مواقع پیدا شده است. گازهای ازت‌دار می‌توانند تا 2.5 درصد حجمی هلیوم داشته باشند (مانند ایالات متحده امریکا). از شکسته شدن عناصر رادیواکتیو درون سنگهای ساحلی هلیوم بوجود می‌آید. گازهای دارای سنگ مخزن کربناته ، دارای مقدار زیادی H2S هستند.

رسیدن گازهای طبیعی به سطح زمین
بیرون آمدن گازهای طبیعی زیرزمینی به سطح زمین ، همانند بروز نفت به سطح زمین ، از پدیده‌های مهم بوده ، توسط میزان بیرون آمدن گازطبیعی می‌توان در مورد پتانسیل کانسارهای هیدروکربنی ، اطلاعات با ارزش و مهمی بدست آورد. ولی تشخیص و تفکیک این گازها خیلی ساده نیست تا بدانیم آیا این گاز مربوط به گاز مردابی یا گاز زغال سنگ و یا گاز مربوط به نفت است. از وجود هیدروکربنهای ردیف بالا ، می‌توان گفت که این گاز از نوع زیرزمینی است.

گازهای موجود در کانسارهای زغال سنگ
این نوع گازها تا 6 درصد حاوی هیدروکربنهای ردیف بالا هستند. گازهایی که منشاء آنها مربوط به زغال سنگ است، خیلی کمیاب هستند (مانند گازهای موجود در کانسارهای زغال سنگ هلند) و علت آن را چنین توجیه می‌کنند که این نوع گازهای حاصل در مرحله زغال شدگی برای خودشان سنگ مخزن خوبی پیدا نمی‌کنند تا جمع شوند.تفکیک گازهای طبیعی ازنفت
گازی که همراه نفت است، باید از آن جدا شود تا نفت خالص بدست آید. اگر نفت و گازی که باهم از چاه خارج می‌گردند، پیش از آنکه از هم جدا شوند، مستقیما به مخازن نفت هدایت گردند، گاز چون سبک و فرار است، مقداری از آن ، از منافذ فوقانی مخزن به هوا می‌رود و در ضمن ، مقداری از اجزای سبک و گرانبهای نفت را هم با خود خارج می‌کند. از این رو ، نفت را پس از خروج از چاه و پیش از آنکه به مخزن بفرستیم، به درون دستگاه تفکیک که نفت و گاز را از هم جدا می‌سازد، هدایت می‌کنیم.

دستگاه تفکیک نفت و گاز
این دستگاه به شکل یک استوانه قائم است که در آن ، ذرات گاز از هم باز و به اصطلاح منبسط می‌گردد و در این ضمن ، از سرعت آن نیز کاسته می‌شود. وقتی فشار و سرعت گاز ، خیلی کم شد، مقدار زیادی از آن ، از نفت جدا می‌گردد. آنگاه آن را توسط لوله به درون ظرفی هدایت کرده ، از آن استفاده می‌کنند.

گازهای طبیعی تفکیک شده
گازی که از دستگاه جدا کننده خارج می‌گردد، غالبا از نوع گاز تر است و مقدار زیادی بنزین سبک همراه دارد. این بنزین طبیعی ، بسیار مفید و قیمتی است. از این رو ، نباید آن را به هدر داد. در اوایل پیدایش صنعت نفت ، از این ماده گرانبها استفاده‌ای به عمل نمی‌آمد و آن را همراه با سایر اجزای گاز به هدر می‌دادند. اما رفته رفته که به اهمیت و فواید این گاز پی بردند، سعی شد که بنزین طبیعی آن را استخراج نموده ، از بقیه اجزای آن نیز به انواع گوناگون استفاده شود.نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم دی 1390 توسط حسین حدیدی

         1  -آیا برای شناخت محیط های دیگر می توانیم به همه جا سفر کنیم؟5/0            بلی              خیر

........................................................................................................................................

         2-یکی ازراه های شناخت محیط زندگی خود ودیگران مطالعه ی . . . . . . . . . . است.1

.......................................................................................................................................

         3-شکلی که زمین یاقسمتی از آن را نشان می دهد نقشه می نامند.5/    صحیح              غلط 

......................................................................................................................................

        4-بلند ترین قله ی ایران قله ی .  .  .  .  .  .  .  .  است.1

......................................................................................................................................

        5-به پستی ها وبلندی های زمین  .  .  .  .  .  . .  .  . گفته می شود 1

......................................................................................................................................

        6-به زمین های صاف و هموار دشت می گویند .1                       صحیح               غلط

.......................................................................................................................................

        7-رنگ قهوه ای پررنگ درنقشه نشانه ی چیست ؟1

.......................................................................................................................................

        8-به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شده اند .  .  .  .  .  .  .  .  . می گویند .1

       .........................................................................................................................................

        9-چرا خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب نیست؟1

       ........................................................................................................................................

        10-دوقله ی بلند رشته کوه زاگرس .  .  .  .  .  .  .  .  .  .و .  .  .  .  .  .  .است؟1

       ........................................................................................................................................

        11-چهار جهت اصلی .  .  .  .  .  .  .و  .  .  .  .  .  . و  .  .  .  .  .  .  .  و  .  .  .  .  .  .  می باشد.2

       ........................................................................................................................................

        12-هرروزصبح خورشید از جهت .  .  .  .  .  .  .  .طلوع ودر پایان روزدرجهت .  .  .  .  .  غروب می کند.2

       .........................................................................................................................................

        13-ازوسایل یادگیری جغرافیا چهار مورد را نام ببرید.2

    

       .........................................................................................................................................

        14-رشته کوه .  .  .  . .  .   .   .   .  .  درشمال ایران ورشته کوه   .   .   .    .   .   .  در مغرب و جنوب غربی                   

        ایران کشید ه شد ه است .2

        ........................................................................................................................................

        15-قطب نما چیست ؟1

 

        .......................................................................................................................................

        16-راهنمای نقشه چیست؟1

 

        ........................................................................................................................................

        17-از جاری شدن آب برروی زمین   .  .   .   .   .   .  .   پدید می آید واز به هم پیوستن آنها  .   .    .   .  

        تشکیل می شود.1

 لطف خدا شامل حالتان

 
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم دی 1390 توسط حسین حدیدی

 

1-کوچک ترین واحدساختمانی بدن موجودات زنده . . . . . . . . . . نام دارد.25/

2-جذب غذادربدن توسط سلول های . . . . . . . . وانتقال پیام توسط سلول های. . . . . . . .انجام می گیرد.5/

3-پرورش گیاهان مفید را . . . . . . . .  . . . می گویند.25/

4-بهترین زمان دفع حشرات مزاحم وآفات . . . . . . . . . .. . است.25/

5-ازگیاهان زیردرچه مواردی استفاده می شود.1

چای وقهوه               فتفل ودارچین               خاکشیر وپونه              حنا وپوست انار                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         

6-برای هرکدام یک مثال بزنید.5/1

مخلوط

مثل

محلول

مثل

جامد درجامد

 

جامددرمایع

 

جامددرمایع

 

مایع درمایع

 

مایعدرمایع

 

گازدرمایع

 

7-درسرپیچ جاده ها ازآینه ی . . . . . . . . . . .درپشت چراغ اتومبیل ازآینه ی . . . . . . . . .  .ودر آرایشگاه ها

از آینه ی . . . . . .  . . . .استفاده می کنند.75/

8-رشد و تقسیم سلول راتوضیح دهید.1

 

 

9-یک سلول ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟75/

 

10-چه چیزهایی برای غذا سازی گیاه لازم است (پنج مورد) 25/1

 

 

11-آوند چیست؟1

 

12-رشدعلف های هرزچه ضرری برای کشاورزی دارد؟1

 

13-دوره ی زندگی کرم کدوی گاوی را توضیح دهید.1

 

 

14-چرا محیط دریا برای جانورانی مثل اسفنج هاومرجان ها محیط مناسبی است؟1

 

15-چرا کرم خاکی برای کشاورزی مفید است؟1

 

16-مخلوط یکنواخت (محلول )راباذکرمثال توضیح دهید؟1

 

17-حلال وحل شونده راباذکرمثال توضیح دهید.1

 

18-چگونه می توان مخلوط شن،آب ونمک را ازهم جدا کرد؟1

 

 

19-چگونه می توان فهمید که یک مخلوط ،محلول است یا نه ؟1

 

20-برای آن که جسم دیده شود چه شرایطی لازم است؟5/1

 

21-کوره ی آفتابی چگونه کار می کند؟1

 

 

22-باز تابش نورچیست؟1

 

 

 

        

سربلندوپیروزباشید

حدیدی حسین

 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم دی 1388 توسط حسین حدیدی

 

1-اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر .  .  .  .  .  .  بودند .5/

2-انسان نخستین برای حفظ خودازسرماوحمله ی حیوانات به   .  .  .  .  .پناه برد .5/

3-دردوره ی شکار  .  .  .  .  .  به شکار می رفتندو  .  .  .  .  درپناهگاه می ماندند .1

4-فرمانروایان برای برقراری نظم   .  .  .  .  .  رابه وجودآوردندوبرای تامین پول ازمردم .  .  .  . .می گرفتند.1

5-مادها شهر .  .  .  .  .  .  .راپایتخت خودقراردادند.5/

6-پارس هادر  .  .  .  .  . .  وپارت ها در  .  .  .  .  .  .  .  .  ایران ساکن شدند.1

7-فرعون لقب پادشاهان .  .  .  .  . .  . بود.5/

8-مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟1

9-نخستین روستاها چگونه به وجودآمدند؟1

 

 

10-اولین شهرها در کنارکدام رودها پدید آمدند؟1

11-چرا مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری هارابگیرند؟1

 

12-درزمان حضرت نوح(ع)خداوند چگونه ستمگران وبت پرستان را مجازات کرد؟1

 

 

13-حضرت ابراهیم (ع)درکجا به دنیا آمد؟ 5/  مصر          بابل          آشور         ایلام

14-خداوند درمقایسه باجانوران ان رابه انسان ها عطا کرده است.5/

عقل وشعور                هدایت خداوند(پیامبران)                دست های توانا              هرسه مورد

15-رسیدگی به مالیات هاوحساب کردن آنهاباعث اختراع . . . .شد.5/

آتش                    نظم                    خط                    قانون

16-حکومت ما د را ازبین برد.5/ نمرود                 کوروش                فرعون               هارون

مدنی

17-خانواده با .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  تشکیل می شود.1

18-اولین جامعه ایکه مادر آن زندگی می کنیم .  .  .   .   .  .   و دومین جامعه  .  .  .  .  .  است.1

19-مسجد نمونه ی کوچکی از یک جامعه ی اسلامی است که در آن .    .   .  .  و .   .   .   .  و ..     .   .   .  . 

و  .   .   .   .    .    .   وجود دارد.1

20-اگرهرچیزی رادر جای خود قرار دهیم وهرکاری رادروقت خود انجام دهیم نشانه ی چیست؟1

 

21-چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟1

 

 

22-روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟1

 

23-وظیفه ی فرزندان درخانواده چیست؟1

 

24-در مسجد محراب به چه جایی گفته می شود؟1

 

 

 

 

       

 

نمره به عدد .     .    .  . .  .

نمره به حروف .   .   .   .    .  .

پیام:

ازگذشته درس بگیریم ودرساختن آینده ی روشن برای ایران سربلند ازجان ودل بکوشیم.

 

 

 

موفق باشید

آموزگار پایه ی چهارم
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم دی 1388 توسط حسین حدیدی

به نام خدا

نام ونام خانوادگی......................                   آزمون انشا کلاس چهارم دبستان شهدا آبان88

1-مخالف این کلمات رابنویسید: کوتاه(            ) کهنه(            ) زشت (                )

تند (                 ) جدا شدند (                   ) سیراب (                    )

2-منادا چیست؟

 

3-درجمله های زیرمنادارامشخص کنید:

خدایاچنان کن سرانجام کار          توخشنودباشی ومارستگار

گفتم:«پدر،نزدیک ترین جایی که بتوانم خداراپیداکنم،کجاست ؟»

ای توانایی که به ماتوانایی بخشیده ای

سعدیامرد نکونام نمیرد هرگز          مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

4-برای اسم های زیرمثل نمونه صفت مناسب(غیرتکراری) بنویسید:مرد-مادر-هوا-کوزه-آسمان

مرد+بزرگ=مردبزرگ،

 

5-کلمه های هم معنی راانتخاب ودرخانه های مناسب قراردهید :

گوشه-منتظر-روش-ذوق –پُرکار-سریع-خجالتی –مقصود

فعال

کنج

تند

هد ف

شیوه

کم رو

چشم به راه

استعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-هرکدام ازمطالب زیر رادر دوخط ادامه بده

دوست دارم من نیزمانندجبارباغچه بان .....................................................................

علی همراه پدرش ازجلوی مغازه ای می گذشت که .......................................................

..................................................................................................................

7-در هر دسته کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

علی وار- دیوار- برادروار- امیدوار                روزگار- پروردگار- نگار- آموزگار

ثروتمند- قدرتمند- کمند- بهره مند                   ورزش کار- همکار- افکار- پُرکار

8-برای کلمات زیر پسوندمناسب «گر»،«گاه»،«زار» اضافه کن وکلمه ی جدید بساز

گل+..........=..............  ، دانش+.............=.................. ، کار+...........=..............

زر+.........=............. ،چمن+.............=............... ،   آموزش + .........=...............

9-درجای مناسب علامت  ،   .    ؟ بگذارید:

دونده ای درلباس سفیدورزشی بامشعلی روشن وارد میدان شد او در میان تشویق تماشاچیان  به سوی آتشدان اُلمپیک  رفت و آن را روشن کرد

_________________________________________________________

۱۰-نامه ای به یک همکلاسی که دور از شماست بنویسید:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                     موفق باشید      حدیدی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم آذر 1388 توسط حسین حدیدی

به نام خدا

ازمون جغرافی کلاس چهارم دبستان شهدا از دروس 1تا5          نام ونام خانوادگی ...................................

1-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟5/1نمره

___________________________________________________________________

2-قطب نما چیست؟1نمره

    3-قله چیست؟1نمره

   4-رشته کوه چیست؟2نمره

  _____________________________________________________________________

   5-ناهمواری یعنی چه ؟1نمره

   ____________________________________________________________________

   6-کوهپایه چیست؟ 1نمره

   ____________________________________________________________________

   7-چهار موردازوسایل شناخت جغرافیارانام ببرید:1نمره

  _____________________________________________________________________

   8-زمینی که دران زندگی می کنیم،به شکل یک کره ی بزرگ است که به ان . . . . . . . . . . . می گوییم.5/نمه        ______________________________________________________________________

   9-به شکلی که زمین یا قسمتی اززمین رانشان می دهد .  .  .  .  .  .  .  .  می گویند.5/نمره

   ____________________________________________________________________

   10-مابه کمک .   .   .   .   .   .   .  معنای رنگ ها وعلامتهایی را که درنقشه به کاررفته رامی فهمیم.1نمره

   ____________________________________________________________________

   11-هرروزصبح خورشید ازجهت .  .  .  .  . طلوع ودرپایان روزدرجهت .  .  .  .  .  غروب می کند.1نمره

 

   12-به بالاترین نقطه درکره ی جغرافیایی .   .   .   .   .  وبه نقطه ی مقابل ان درپایین ترین نقطه ی کره ی جغرافیایی

      . . . . . . . . . . . .. می گویند.1نمره

   ____________________________________________________________________

   13-زرد کوه و دنا از قله های رشته کوه .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .هستند.1نمره

   14-رشته کوه  .  .  .  .  .  .  درشمال ورشته کوه  .   .   .   .   .   . درغرب وجنوب غرب ایران قراردارد.1نمره  

  _____________________________________________________________________

   15-درنقشه معمولا" جاهای پست رابارنگ .  .  .  .  .  جاهای بلندوکوه هارابارنگ .  .  .  .   .  .  ودریاهاواقیانوس هارا با رنگ .  .  .  .  .  .    .  نشان می دهند.5/1نمره

   16-درنقشه جهت  .   .   .   .  را دربالا .   .   .   .   را درپایین .   .   .   .   .    را در   طرف ر ا ست

   وجهت . .  .  .  .  .   را درطرف چپ نشان می دهند2نمره

  ____________________________________________________________________

   17-جمله های صحیح را با(ص) وجمله های غلط رابا(غ) مشخص کنید:2نمره

    وقتی از آسمان به زمین نگاه می کنیم ،خانه هاکوچک دیده می شوند.(     )

   سنندج   مرکز    اُستان   کردستان  است  (      )

   شهرها بیشتر در بلندی ها به وجود آمده اند (      )

   درقطب نما نوک عقربه همیشه درامتداد شمال – جنوب قرار می گیرد 0 (      )
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم آذر 1388 توسط حسین حدیدی
.: Weblog Themes By Blog Skin :.


ابزار رایگان وبلاگ